Avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering, rekommendationer
Riksskatteverket

Avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering, rekommendationer

3540

35 kr (exkl. moms)

Produktdetaljer: