Avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering, allmänna råd
Riksskatteverket

Avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering, allmänna råd

3500

35 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: