Avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. beskattningsåret 2004 och vid 2005 års taxering, allmänna råd
Riksskatteverket

Avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. beskattningsåret 2004 och vid 2005 års taxering, allmänna råd

2500

25 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: