Avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering, allmänna råd
Riksskatteverket

Avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering, allmänna råd

3040

30 kr (exkl. moms)

Skatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd och RSV M med övrig information. Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: