Avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem när kostnadsersättning har betalats att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 å
Riksskatteverket

Avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem när kostnadsersättning har betalats att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 å

2800

28 kr

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: