Avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2002 års taxering, allmänna råd
Riksskatteverket

Avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2002 års taxering, allmänna råd

3040

30 kr (exkl. moms)

Skatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd RSV M med övrig information. Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.