Avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering, allmänna råd
Riksskatteverket

Avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering, allmänna råd

3500

35 kr (exkl. moms)

Ändrad genom

SKV A 2006:29

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.