Avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering, allmänna råd
Riksskatteverket

Avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering, allmänna råd

3500

35 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: