Attityder till skolan 2000.Sammanfattning
Skolverket

Attityder till skolan 2000.Sammanfattning

3000

30 kr

Redovisar resultat från Skolverkets tredje attitydundersökning av svensk grundskola och gymnasieskola. Undersökningen genomfördes år 2000 och omfattar riksrepresentativa urval av elever, skolbarnsföräldrar, lärare och allmänhet. Dessa grupper har tillfrågats om sin inställning till den egna skolan och skolan som samhällsinstitution. I undersökningen presenteras de olika gruppernas uppfattningar och hur de har förändrats sedan den första undersökningen 1993/94. För första gången görs även jämförelser med övriga nordiska länder vad gäller grupperna allmänhet och skolbarnsföräldrar.

Sammanfattning av rapport 197

Produktdetaljer: