Att vända frånvaro till närvaro - en utredning om problematisk elevfrånvaro, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Att vända frånvaro till närvaro - en utredning om problematisk elevfrånvaro, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: