Att vända frånvaro till närvaro

Att vända frånvaro till närvaro

8000

80 kr (exkl. moms)

Att vända frånvaro till närvaro

Att vända frånvaro till närvaro

Om boken

En särskild utredare ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Utredaren ska också analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras. Syftet är att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.