Att utveckla öppna innovationsarenor
Vinnova

Att utveckla öppna innovationsarenor

20400

204 kr

Författare:
Peter Kempinsky
Redovisar en inventering av de tolv VINNVÄXT-initiativens satsningar på infrastruktur som ska främja innovation och förnyelse.Det handlar om testbäddar, pilotanläggningar, demoanläggningar, living labs och prototypverkstäder, men också om mobiliseringsprocesser för att stimulera aktörer att samverka kring innovation och kommersialisering.Inventeringen är en nulägesbeskrivning från 2010 och början av 2011 med rekommendationer om hur man kan skapa mer värde av de investeringar som gjorts och görs.
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order!
Produktdetaljer: