Att utveckla öppna innovationsarenor
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt

Att utveckla öppna innovationsarenor

Erfarenheter från VINNVÄXT

20400

204 kr (exkl. moms)

Att utveckla öppna innovationsarenor

Att utveckla öppna innovationsarenor

 • Utgivare: Vinnova
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 60
 • Utgiven: 2011
 • Serie: Vinnova Rapport 2011:09
 • ISBN/Best.nr: 978-918651745-8
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Redovisar en inventering av de tolv VINNVÄXT-initiativens satsningar på infrastruktur som ska främja innovation och förnyelse.
Det handlar om testbäddar, pilotanläggningar, demoanläggningar, living labs och prototypverkstäder, men också om mobiliseringsprocesser för att stimulera aktörer att samverka kring innovation och kommersialisering.

Inventeringen är en nulägesbeskrivning från 2010 och början av 2011 med rekommendationer om hur man kan skapa mer värde av de investeringar som gjorts och görs.
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order!