.
Att skydda innovationer
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Immaterialrätt

Att skydda innovationer

Christina Wainikka

Affärer, risker och möjligheter

Produkt-id: 5287774093478
ID: S-63F4494BAF081FB1852583FC00312E
Att skydda innovationer
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I alla typer av verksamheter görs innovationer. Det kan handla om att ett företag utvecklar en ny produkt eller att en organisation tar fram en ny typ av tjänst för att möta människors behov. Det här verket beskriver på vilket sätt immaterialrättsliga regler kan aktualiseras i förhållande till innovationer. Det tar inte bara upp hur immaterialrättsliga skydd kan motverka direkt imitation, utan också hur skydden kan användas för att skapa tillgångar som kan ligga till grund för affärer. Förutom mer traditionella, tekniska innovationer behandlas även så kallade forminnovationer, kommunikationsinnovationer, tjänsteinnovationer och affärsinnovationer. Stor vikt läggs vid hur en aktiv hantering av olika typer av icke-materiella tillgångar kan grunda affärer, eliminera vissa risker och ge möjligheter.

Verket är tänkt att användas i utbildningar på området, såsom jurist- och ekonomutbildningar samt kurser i innovation och entreprenörskap. Genom sina många konkreta exempel kan den också vara till nytta för företagare och affärsutvecklare.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139022022.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-63F4494BAF081FB1852583FC00312E", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-63F4494BAF081FB1852583FC00312EA0", "verkid"=>"4A4AA64FE96A4379852583FC00312E3C2", "subject_areas"=>["Immaterial- och marknadsrätt"], "subjects"=>["Immaterialrätt"], "subtitle"=>"Affärer, risker och möjligheter", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0987", "id"=>"730993932A229641C1257B3B0030CB8E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Christina", "lastname"=>"Wainikka"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2020.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139312307", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"2", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2020", "publicerat_datum"=>"2020-08-11", "publicerat_timestamp"=>1597104000, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}