Att skapa arbete. SOU 2010:93
Finansdepartementet

Att skapa arbete. SOU 2010:93

Löner, anställningsskydd och konkurrens. Bilagor 5-7 till Långtidsutredningen

28000

280 kr (exkl. moms)

Sänk lönerna för anställda över 60!

I bilaga 5 till Långtidsutredningen, författad av professor Nils Gottfries, föreslås mer differentierade löner genom att lönerna sänks för äldre anställda. Alternativet är sänkta arbetsgivaravgifter för denna grupp. Han diskuterar också möjligheterna att mjuka upp LAS (lagen om anställningsskydd).
LAS och det svenska systemet för anställningstrygghet behandlas också i bilaga 6, författad av den franske professorn Pierre Cahuc.
I bilaga 7 presenteras en jämförelse av sysselsättning och konkurrens inom fem branscher: taxi, barnomsorg, skola, äldreomsorg och restaurang. Författare är Kajsa Hanspers och Lena Hensvik.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 357
  • Utgiven: 2010
  • Serie: SOU 2010:093
  • ISBN/Best.nr: 978-913823495-2
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv