.
Att motverka otillåten påverkan inom idrotten. Brå rapport 2018:5

Att motverka otillåten påverkan inom idrotten. Brå rapport 2018:5

En kunskapsfördjupning om trakasserier, hot, våld och korruption

19900

199 kr (exkl. moms)

Att motverka otillåten påverkan inom idrotten. Brå rapport 2018:5

Att motverka otillåten påverkan inom idrotten. Brå rapport 2018:5

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Idrottsrörelsen består av många olika aktörer med varierande uppgifter och mandat. Några av dessa uppgifter och mandat beskrivs vara av stor betydelse för vissa individer och det förekommer att människor inom idrotten utsätts för trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök till följd av dessa.

I rapporten beskrivs i vilka situationer det sker, vilka det är som står bakom händelserna och hur detta kan förbyggas och motverkas. Studien har ett särskilt fokus på otillåten påverkan, det vill säga de händelser där den drabbade uppfattar att syftet var att påverka yrkesutövningen.

I undersökningen ingår idrotterna fotboll, ishockey, basket och bandy. Det handlar främst om funktioner inom herridrott på elitnivå. Rapporten baseras på 106 intervjuer, deltagande observationer samt en genomgång av akter från Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.