Att möta det annorlunda
Skolverket

Att möta det annorlunda

2500

25 kr

»Skola i utveckling» är den samlade beteckningen på sju utvecklingsområden där Skolverket under två år följer och stödjer cirka 270 skolors utvecklingsarbete. Här beskrivs de samlade erfarenheterna från utvecklingsområdet »Internationalisering».

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 98
  • Utgiven: 1999
  • ISBN: skv98408