.
Att minska isolering i häktet. Brå rapport 2017:6

Att minska isolering i häktet. Brå rapport 2017:6

Lägesbild och förslag

19900

199 kr (exkl. moms)

Att minska isolering i häktet. Brå rapport 2017:6

Att minska isolering i häktet. Brå rapport 2017:6

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Förhållandena i svenska häkten har under lång tid varit föremål för kritik från internationella människorättsorgan. Kritiken har bland annat berört de långa häktningstiderna och att mångahäktade åläggs restriktioner som innebär att de isoleras från omvärlden.

Särskilt situationen för barn och unga i häkte har uppmärksammats, med krav på en mer human häktesvistelse än i dag. Kraven har dock hittills inte lett till någon betydande förändring, och regeringen har därför gett flera aktörer i uppdrag att se över situationen och föreslå åtgärder.

Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Brå fått av regeringen, inom ramen för denna satsning. I rapporten presenteras och analyseras statistik om häktning och isolering, frånÅklagarmyndigheten och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal och häktade. Med det som utgångspunkt föreslås konkreta åtgärder.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården samt till andra berörda delar av rättsväsendet.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.