Att medbestämmandeförhandla
Norstedts Juridik

Att medbestämmandeförhandla

50500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

505 kr (exkl. moms)

Författare:
Tommy Iseskog
Att medbestämmandeförhandla är i grunden någonting annat än att löne- och avtalsförhandla.Förhandlingstaktiska överväganden hör i princip inte hemma i en medbestämmandeförhandling. "Ge och ta", som är honnörsbegrepp i en avtalsförhandling, ingår inte alls självklart i en medbestämmandeförhandling.Den här boken, som nu föreligger i en fjärde reviderad upplaga, handlar om medbestämmandeförhandlingens praktiska särdrag.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 146
  • Utgiven: 2010
  • ISBN: 978-913911132-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Tommy Iseskog
Att medbestämmandeförhandla är i grunden någonting annat än att löne- och avtalsförhandla.Förhandlingstaktiska överväganden hör i princip inte hemma i en medbestämmandeförhandling. "Ge och ta", som är honnörsbegrepp i en avtalsförhandling, ingår inte alls självklart i en medbestämmandeförhandling.Den här boken, som nu föreligger i en fjärde reviderad upplaga, handlar om medbestämmandeförhandlingens praktiska särdrag.
Målgrupp
Human Resources
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2010-09-01
  • Version: 4
  • ISBN: 978-913911132-0