Att lyfta den pedagogiska praktiken
Skolverket

Att lyfta den pedagogiska praktiken

8000

80 kr

Ett stödmaterial för kollegial kompetensutveckling i syfte att utveckla lärarnas profession kring reflektion och systematiskt förbättringsarbete.

Stödmaterialet ger fördjupade kunskaper om nödvändigheten av det professionella samtalet, hur dessa samtal bygger på den egna reflektionen samt vad som krävs för att dessa samtal ska åstadkommas. Det pedagogiska samtalet lyfts in i ett sammanhang där skolans kvalitetsarbete utgör en större helhet. Syftet med materialet är att stödja samtalsledare/processledare i deras uppdrag att planera för, genomföra och reflektera över det professionella samtalet till innehåll och form med fokus på kunskapsinnehåll, bedömning och betygssättning.

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 60
  • Utgiven: 2008
  • ISBN: U08202