Att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, allmänna råd. SKOLFS 2012:34
Skolverket

Att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, allmänna råd. SKOLFS 2012:34

7000

70 kr (exkl. moms)

Rättelseblad har publicerats i häfte SKOLFS 2012:69-84.
Ingår i SKOLFS 2012:29-34. 24 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: