Att förstå och bli förstådd. SOU 2018:83. Ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Språk och kultur
 • Straffrätt
 • Skola och utbildning

Att förstå och bli förstådd. SOU 2018:83. Ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

Betänkande från Tolkutredningen (U 2017:09)

55000

550 kr (exkl. moms)

Att förstå och bli förstådd. SOU 2018:83. Ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

Att förstå och bli förstådd. SOU 2018:83. Ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

 • Utgivare: Utbildningsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 723
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824879-9
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Språk och kultur, Straffrätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen föreslår en rad strategiska mål för samhällets försörjning med tolkar kan formuleras med siktet inställt på halvlång sikt, cirka fem år.
 • Staten finansierar färre utbildningsvägar till tolk, men ökar den samlade kapaciteten. Volym och inriktning samordnas i förhållande till statens auktorisation av tolkar, med grundkrav på utbildning och praktik.
 • Staten för register över auktoriserade och utbildade tolkar. Det utgör bas för framtida tolktjänster inom offentlig sektor.
 • En ny tolklag införs, barntolkning förbjuds och ersätts med professionella tolkar. Regelverk, kvalitetssäkring och tillsyn utvecklas gentemot tolkar och förmedlingsorgan.
 • Offentlig sektor planerar långsiktigt, samverkar, koordinerar och använder befintliga tolkresurser mer flexibelt och effektivt. En ökande andel av resurserna används för att finansiera kärnverksamheten i tolkningen, dvs. tolktjänster.
 • Kvalitetssäkrade och registrerade tolkar erbjuds uppdrag i staten genom statens beställarsamordning. Myndighetskrav möts av kvalitet i levererade tjänster.
 • Staten och offentlig sektor bygger vid behov upp egna tolkresurser eller avtalar om garanterade tjänster. Den offentliga kostnadsökningen hålls tillbaka men kvalitet och samhällsnytta ökar.
 • Tolkyrket värderas och professionaliseras, vilket på sikt även leder till mer traditionella partsförhållanden, förbättrad arbetsmiljö, högre sysselsättningsgrad och stabilare situation på arbetsmarknaden för tolkar.

Särskild utredare: Gunnar Holmgren