Att förebygga brott och problembeteenden i skolan
Brottsförebyggande rådet/Brå

Att förebygga brott och problembeteenden i skolan

14300

143 kr (exkl. moms)

Håll koll på »Hot spots» i skolans värld!Presenterar tre lokala, brottsförebyggande projekt där skolan samarbetat med andra aktörer, exempelvis polis och socialtjänst.De tre skolprojekten är:
  • Trygg skola i Nacka, Tyresö och Värmdö
  • Sociala överdrifter-projekt i Vänersborg
  • Våga vittna i Kungsbacka
Projekten är valda för att de bl.a. fokuserat på tre angelägna områden: våld, missbruk och förtroendet för rättsväsendet bland unga. En metod som beskrivs är att identifiera särskilt brottsutsatta platser, så kallade hot spots.
Produktdetaljer: