Att förebygga brott och problembeteenden i skolan
Brottsförebyggande rådet, Brå

Att förebygga brott och problembeteenden i skolan

Presentation och analys av tre lokala projekt. Idéskrift nr 19 om lokalt brottsförebyggande arbete

14300

143 kr (exkl. moms)

Håll koll på »Hot spots» i skolans värld!

Presenterar tre lokala, brottsförebyggande projekt där skolan samarbetat med andra aktörer, exempelvis polis och socialtjänst.
De tre skolprojekten är:
  • Trygg skola i Nacka, Tyresö och Värmdö
  • Sociala överdrifter-projekt i Vänersborg
  • Våga vittna i Kungsbacka
Projekten är valda för att de bl.a. fokuserat på tre angelägna områden: våld, missbruk och förtroendet för rättsväsendet bland unga. En metod som beskrivs är att identifiera särskilt brottsutsatta platser, så kallade hot spots.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Brottsförebyggande rådet, Brå
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 80
  • Utgiven: 2012
  • ISBN/Best.nr: 978-918602765-0
  • Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen, Utbildning & Forskning