Att bryta ett våldsamt beteende. SOU 2018:37 Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt

Att bryta ett våldsamt beteende. SOU 2018:37 Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Betänkande från Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (S 2017:02)

22000

220 kr (exkl. moms)

Att bryta ett våldsamt beteende. SOU 2018:37 Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Att bryta ett våldsamt beteende. SOU 2018:37 Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 329
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:037
 • ISBN/Best.nr: 978-913824802-7
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Bland förslagen: finns en skärpning av socialtjänstlagen och ett inrättande av ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling.

Föreslår att specialiserade mottagningar för våldsutövare byggs upp i hela landet. Idag finns några goda, lokala exempel men vi behöver nå betydligt fler män som utgör ett hot mot sina närstående. Vidare föreslås:
 • att hälso- och sjukvården behöver engageras mer i arbetet. Även att utreda vem gör vad, där utredarna tycker att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att reda ut och eventuellt reglera.
 • Att även Kriminalvården ska få upprätta en individuell plan, SIP, för våldsverkare. Idag har endast socialtjänsten och hälso- och sjukvården den möjligheten, enligt regelverk.
 • Vidare att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska få en möjlighet att lämna uppgifter till polisen, genom att en sekretessbrytande regel införs i offentlighets- och sekretesslagen.
 • Tydligare riktlinjer för informationsutbyte och för hur sekretess ska hanteras i samarbetet mellan myndigheter.
 • Tillfälligt boende för våldsutövare.
 • Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården ska få ett uppdrag att utarbeta en modell för samverkan.

Särskild utredare: Nils Öberg
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!