.
Att bestämma påföljd för brott
  • Straffrätt
  • Processrätt
  • Ordning och säkerhet

Att bestämma påföljd för brott

Martin Borgeke, Mikael Forsgren
Produkt-id: 6947609051302
ID: S-6191BF8A73AC41038525842E004799
Att bestämma påföljd för brott
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Domstolarnas påföljdsbestämning tilldrar sig ständigt uppmärksamhet och intresse. Det finns i dag ett stort antal påföljder och många kombinationsmöjligheter. Även om det finns åtskilliga lagregler på området är påföljdsbestämningen till stor del praxisstyrd. Detta gäller trots att lagstiftarens ambition under senare år har varit att i vissa avseenden styra domstolarna hårdare. Denna bok ger en heltäckande och sammanhängande bild av hur det svenska påföljdssystemet är uppbyggt och tillämpas.

Att bestämma påföljd för brott är en handbok som hjälper domare att fatta väl underbyggda beslut när de ska bestämma påföljd. Den är också till nytta för åklagare och försvarare när de ska argumentera i påföljdsbestämningsfrågor. Boken behandlar de centrala lärorna och principerna bakom systemet. I ett flertal frågor där varken lagtext, förarbeten eller Högsta domstolens prejudikat ger tillräcklig vägledning redovisar författarna skäl för och emot olika lösningar och anger sin åsikt om vilka som väger tyngst. I boken finns, förutom ett antal grafiska bilder som kan tjäna som utgångspunkt för domstolarnas beslutsfattande i skilda avseenden, ett avsnitt som anger hur rättstillämparen bör gå till väga och vilka beslut som han eller hon har att fatta på olika nivåer i systemet.

Denna fjärde upplaga av boken har kompletterats med ett avsnitt om den nya påföljden ungdomsövervakning. I övrigt har texten aktualiserats på ett stort antal punkter efter ändrad lagstiftning och nya vägledande avgöranden från Högsta domstolen.

Att bestämma påföljd för brott riktar sig i första hand till domare, åklagare, försvarare och andra som i sin verksamhet konfronteras med påföljdsbestämningsfrågor samt till juridikstuderande.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139314219.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-6191BF8A73AC41038525842E004799", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-6191BF8A73AC41038525842E004799B0", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F45004812C84", "subject_areas"=>["Straffrätt", "Processrätt"], "subjects"=>["Straffrätt", "Ordning och säkerhet", "Processrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0976", "id"=>"70D35E556F3FE4E8C125774B00289CE5", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Martin", "lastname"=>"Borgeke"}, {"contact_id"=>"1770", "id"=>"E62BBF8F9048416AC12581FB0051FAED", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Mikael", "lastname"=>"Forsgren"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139314219", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"4", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-08-23", "publicerat_timestamp"=>1629676800}