Åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, föreskrifter och allmänna råd
Naturvårdsverket

Åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, föreskrifter och allmänna råd

6000

60 kr (exkl. moms)

Prenumerera på NFS
Produktdetaljer: