Åtgärder mot penningtvätt m.m.
Norstedts Juridik

Åtgärder mot penningtvätt m.m.

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har under de senaste åren kommit allt mer i fokus både för en bredare allmänhet och för många olika verksamhetsutövare. Frågorna är av internationellt intresse och den 15 mars 2009 infördes nya svenska EU-anpassade regler inom området.Boken, som ger en praktisk vägledning och kommentar till regelverket, är uppdelad i fyra olika delar:· Del 1 – ger en introduktion och bakgrund till åtgärderna motpenningtvätt och finansiering av terrorism. Här redovisas även den internationella och nationella utvecklingen, regelverket och aktörerna.· Del 2 – innehåller en genomgång av principerna om ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedom i praktisk belysning. · Del 3 – fokuserar på frågor rörande utredning och lagföring.· Del 4 – är en traditionell lagkommentar till bl.a. bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.Boken vänder sig till verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen samt andra aktörer som i olika sammanhang kommer i kontakt med regelverket.
Ny upplaga höst 2018
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Finansiella
Digital upplaga: