Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort
Finansdepartementet

Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska få i uppdrag att förutsättningslös ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de höga halterna av stora partiklar i Stockholm och i andra berörda tätorter, så att gränsvärdena i luftkvalitetsdirektivet kan uppnås. Syftet: att åtgärda partikelproblematiken på det mest ändamålsenliga sättet.
Produktdetaljer: