Åtgärder mot fakturabedrägerier
Justitiedepartementet

Åtgärder mot fakturabedrägerier

8000

80 kr (exkl. moms)

Fakturabedrägerier uppmärksammas allt mer som ett stort samhällsproblem. Denna typ av verksamhet orsakar kostnader och andra besvär för dem som utsätts. Samtidigt är kunskapen om problemen fortfarande bristfällig, eftersom flertalet fall av fakturabedrägeri sannolikt inte blir kända för myndigheterna.

En särskild utredare ska mot denna bakgrund kartlägga omfattningen och karaktären av problemen och överväga behovet av förändringar i framför allt civilrättslig, näringsrättslig och civilprocessrättslig lagstiftning och vid behov föreslår ändringar.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 10
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Dir. 2014:012
  • ISBN/Best.nr: 68714-012
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen