Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården. Ds 2018:21
 • Hälso & sjukvard
 • Offentlig rätt

Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården. Ds 2018:21

9500

95 kr (exkl. moms)

Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården. Ds 2018:21

Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården. Ds 2018:21

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 43
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Ds 2018:021
 • ISBN/Best.nr: 978-913824818-8
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Förslag som ska stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården samt bidra till en mer effektiv prövning av behörighetsärenden.

Förslår bl.a.:
 • att hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ges möjlighet att utifrån de omständigheter som anförs i ärendet besluta om en lämplig åtgärd utan att nämnden är bunden av vad som har yrkats i anmälan till nämnden.
 • att en prövotid alltid ska åtföljas av en prövotidsplan samt att prövotiden ska kunna vara kortare än tre år.
 • att det vid beslut om ny legitimation eller annan behörighet efter återkallelse ska finnas en möjlighet att kombinera ett sådant beslut med prövotid om det finns anledning att befara att den sökande saknar tillräckliga medicinska kunskaper eller i övrigt inte är lämplig.
 • att bestämmelsen som reglerar kraven vid en ansökan om att erhålla ny behörighet att förskriva vissa läkemedel med mera ska förtydligas.

Vidare tas det upp om det finns ett behov av en övre åldersgräns för att få inneha legitimation inom hälso- och sjukvårdsområdet.