Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden.
Justitiedepartementet

Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden.

8000

80 kr (exkl. moms)

En utredare ska undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska aretsmarknaden och beskriva utnyttjandets karaktär. Utrederaren ska därefter föreslå lämpliga åtgärder för att motverka att arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige utnyttjas.Utredningen ska bl.a. överväga
  • krav på att anställningsavtal ges in i samband med en ansökan om arbetstillstånd,
  • begränsningar i arbetsgivarens möjligheter att försämra anställningsvillkoren efter att arbetstillstånd beviljats,
  • utökade sanktioner mot arbetsgivare, och
  • utökade kontroller av arbetsgivare.
Tryckt upplaga: