Åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier
Utbildningsdepartementet

Åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier

8000

80 kr (exkl. moms)

Utredaren ska bland annat:
  • analysera om den nuvarande karenstiden för rätt till avskrivning av studielån inom studiemedelssystemet är ändamålsenligt utformad,
  • föreslå hur en möjlighet till deltidssjukskrivning för alla utbildningsnivåer inom studiemedelssystemet bör utformas,
  • undersöka vilka rehabiliteringsåtgärder som kan bli aktuella för studerande på alla utbildningsnivåer och föreslå vilka aktörer som ska ansvara för att rehabiliteringen genomförs,
  • föreslå åtgärder inom studiemedelssystemet i syfte att öka genomströmningen i högskolan, och
  • föreslå väl avvägda nivåer för fribeloppet inom studiemedelssystemet för alla utbildningsnivåer.
Produktdetaljer: