Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten - skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar
Justitiedepartementet

Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten - skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar av de krav och rutiner som gäller för svenska identitetshandlingar. Syftet är att minska det ökande antalet bedrägerier som begås med hjälp av förfalskade identitetshandlingar.Utredaren ska bland annat:
  • föreslå hur antalet identitetshandlingar och utfärdare ska begränsas,
  • analysera och föreslå hur verifieringen av äktheten och giltigheten av identitetshandlingar kan förbättras,
  • utreda och vid behov föreslå hur identitetshandlingar bör utfärdas och utformas för att bli säkrare,
  • analysera och ta ställning till om fysiska identitetshandlingar bör innehålla en e-legitimation på högsta tillitsnivå, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.