Åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, föreskrifter, MSBFS 2015:8
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, föreskrifter, MSBFS 2015:8

7000

70 kr (exkl. moms)

Träder i kraft den 1 juni 2015.
Tryckt upplaga: