Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen
Norstedts Juridik

Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen

79600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

796 kr

Författare:
Hans Renman
Syftet med denna bok är att så kort och koncist som möjligt beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast måste påkallas. Dessutom beskrivs de materiella förutsättningarna för att påkalla återvinning. Rekvisiten för återvinning av olika typer av rättshandlingar, t.ex. betalningar, säkerheter och gåvor beskrivs. Boken har en praktisk inriktning och innehåller flera exempel på hur konkursboet kan formulera sina yrkanden och i övrigt utforma sin talan i en återvinningsprocess.I texten är rättsutvecklingen uppdaterad fram till den 1 februari 2013.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • Omfång: 256
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 978-913901600-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Hans Renman
Syftet med denna bok är att så kort och koncist som möjligt beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast måste påkallas. Dessutom beskrivs de materiella förutsättningarna för att påkalla återvinning. Rekvisiten för återvinning av olika typer av rättshandlingar, t.ex. betalningar, säkerheter och gåvor beskrivs. Boken har en praktisk inriktning och innehåller flera exempel på hur konkursboet kan formulera sina yrkanden och i övrigt utforma sin talan i en återvinningsprocess.I texten är rättsutvecklingen uppdaterad fram till den 1 februari 2013.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Utsökning, exekution och konkurs
  • Publicerad: 2013-04-09
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913901600-7