Återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter under Försvarsdepartementet, upphävda föreskrifter
Riksarkivet

Återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter under Försvarsdepartementet, upphävda föreskrifter

1800

18 kr

Upphäver RA-FS 1991:12. Fr.o.m. den 1 juli 1993 gäller Krigsarkivets föreskrifter enligt FFS 1993:21. Se Totalförsvarets författningshandbok.

Produktdetaljer: