Återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter under Försvarsdepartementet, upphävda föreskrifter
Riksarkivet

Återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter under Försvarsdepartementet, upphävda föreskrifter

1800

18 kr (exkl. moms)

Upphäver RA-FS 1991:12. Fr.o.m. den 1 juli 1993 gäller Krigsarkivets föreskrifter enligt FFS 1993:21. Se Totalförsvarets författningshandbok.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Riksarkivet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 2
  • Utgiven: 1994
  • Serie: RA-FS 1994:04
  • ISBN/Best.nr: 21394-04
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Offentlig förvaltning