Återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet; Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om; RA-FS 2019:01
Riksarkivet

Återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet; Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om; RA-FS 2019:01

7000

70 kr (exkl. moms)

Prenumerera på RA-FS - se under rubriken Relaterade produkter längre ner på sidan.
Produktdetaljer: