Återlämnande av handlingar från domstol; föreskrifter
Riksarkivet

Återlämnande av handlingar från domstol; föreskrifter

6300

63 kr (exkl. moms)

Föreskrifter om återlämnande av handlingar från tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen samt länsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten.

Prenumerera på RA-FS
Produktdetaljer: