.
Återkrav av socialförsäkringsersättning och arbetslöshetsersättning
  • Socialrätt

Återkrav av socialförsäkringsersättning och arbetslöshetsersättning

Emma Rönström
Produkt-id: 6746992902310
ID: A106F333236351458525847B003CA30C

557 kr (exkl. moms)

Återkrav av socialförsäkringsersättning och arbetslöshetsersättning

Återkrav av socialförsäkringsersättning och arbetslöshetsersättning

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 320
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139117308
  • Ämnen: Socialrätt
  • Taggar:
  • Författare: Emma Rönström

Om boken

Frågor om återkrav av utbetald ersättning har blivit allt viktigare hos myndigheterna, för lagstiftaren och i samhället i stort. Att rätt person får rätt ersättning påverkar allmänhetens förtroende för våra sociala försäkringar. Av samhällsekonomiska skäl är det angeläget att felaktiga utbetalningar återbetalas. Å andra sidan är enskilda personers rättssäkerhet betydelsefull.

Socialförsäkringssystemet är i dag så komplicerat att det är svårt för enskilda som ansöker om ersättning att göra rätt. Ett återkrav kan få stora konsekvenser för den som drabbas. Det är därför viktigt att rättsreglerna är tydliga och att utredningar och beslut håller hög kvalitet.

Återkrav av socialförsäkringsersättning och arbetslöshetsersättning ger en överblick över återkravsreglerna inom Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och arbetslöshetskassornas område. Gällande bestämmelser, aktuella förarbeten och rättsfall beskrivs. Både praktiska tillämpningsfrågor och teoretiska problem analyseras. Frågor som inte har något säkert svar och där det finns behov av domstolspraxis, uppmärksammas särskilt. Vilka krav som kan ställas på myndighetens utredning diskuteras utförligt, liksom regler om bevisbörda och beviskrav. Avsikten är att boken ska ge en heltäckande vägledning för den som beslutar om, överprövar eller på annat sätt arbetar med återkrav inom socialförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139117308.png", "type"=>"print", "product_id"=>"A106F333236351458525847B003CA30C", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"A106F333236351458525847B003CA30C", "verkid"=>"A106F333236351458525847B003CA2A81", "subject_areas"=>["Socialrätt"], "subjects"=>["Socialrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0942", "id"=>"6AB0C9FF634CCAD8C125848F0048EFAD", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Emma", "lastname"=>"Rönström"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"180", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"390", "size"=>"320", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-09-10", "publicerat_timestamp"=>1631232000}