Återkallelse av propositionen 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti.Skr. 2017/18:97
Utbildningsdepartementet

Återkallelse av propositionen 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti.Skr. 2017/18:97

7600

76 kr (exkl. moms)

Propositionen Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti Prop. 2017/18:18 återkallas av regeringen i och med denna skrivelse.