Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Skr. 2014/15:28
Socialdepartementet

Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Skr. 2014/15:28

7600

76 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: