Återkallelse av proposition 2014/15:110
Ambitionshöjning för förnybar el och
kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. Skr. 2014/15:119
Miljö- och energidepartementet

Återkallelse av proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. Skr. 2014/15:119

6600

66 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: