Återkallelse av proposition 2014/15:110Ambitionshöjning för förnybar el ochkontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. Skr. 2014/15:119
Miljö- och energidepartementet

Återkallelse av proposition 2014/15:110Ambitionshöjning för förnybar el ochkontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. Skr. 2014/15:119

6600

66 kr (exkl. moms)