Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
Socialdepartementet

Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över förekomsten och erfarenheter av återfallsförebyggande insatser riktade till män som inte är frihetsberövade och som har utsatt kvinnor, barn eller andra närstående för våld.

Utredaren ska analysera effekterna av sådana insatser samt föreslå hur det återfallsförebyggande arbetet med våldsutövare kan utvecklas och stärkas. Utgångspunkten ska vara att återfallsförebyggande insatser ges så tidigt som möjligt. Syftet är att öka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra genom att insatser för våldsutövare utvecklas och stärks.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 12
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Dir. 2017:026
  • ISBN/Best.nr: 68717-26
  • Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen