Assisterad befruktning - etiska aspekter
  • Hälso & sjukvard
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

Assisterad befruktning - etiska aspekter

28000

280 kr (exkl. moms)

Assisterad befruktning - etiska aspekter

Assisterad befruktning - etiska aspekter

Om publikationen

Surrogatmödrar bör tillåtas i Sverige!

Förutsättningen ska enligt Statens medicinsk-etiska råd (Smer) vara en altruistisk, nära relation (släktskap eller nära vänskap) mellan surrogatmodern och de potentiella föräldrarna. Vidare anser Smer att det bör vara möjligt med donation av befruktade ägg till par med ofrivillig barnlöshet.
En kvinna ska kunna frysa ned ägg att använda senare. Smer kallar detta nedfrysning av sociala skäl och förordar att kvinnan själv står för kostnaderna för detta. Vidare anser rådet att det ur etisk synpunkt inte är motiverat med exakta åldersgränser vid assisterad befruktning. En individuell bedömning bör i stället göras med utgångspunkt i principen om barnets bästa.

Statens medicinsk-etiska råd sorterar under Socialdepartementet.