Ärvdabalken Del II
Norstedts Juridik

Ärvdabalken Del II

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Denna klassiska kommentar analyserar ärvdabalkens regler om boutredning och arvskifte i ljuset av lagförarbeten, aktuell rättspraxis och doktrin. Kommentaren behandlar även ärvdabalken närstående författningar som äktenskapsbalkens regler som är tillämpliga på skiftesman arvskifte, försäkringsavtalslagens bestämmelser om försäkringar med förmånstagarförordnanden, lagen om dödförklaring samt centrala regler i EU:s nya arvsförordning m.m. Denna digitala utgåva är uppdaterad t.o.m. 1 februari 2018.
Digital utgåva: