.
Ärvdabalken Del II
  • Familjerätt

Ärvdabalken Del II

Göran Lind, Gösta Walin

En kommentar Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar, EU:s arvsförordning m.m.

170000

1.700 kr (exkl. moms)

Ärvdabalken Del II

Ärvdabalken Del II

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Den nya upplagan av denna klassiska kommentar analyserar ärvdabalkens regler om boutredning och arvskifte i ljuset av lagförarbeten, aktuell rättspraxis och doktrin. Kommentaren behandlar även ärvdabalken närstående författningar som äktenskapsbalkens regler som är tillämpliga på skiftesman arvskifte, försäkringsavtalslagens bestämmelser om försäkringar med förmånstagarförordnanden, lagen om dödförklaring samt centrala regler i EU:s nya arvsförordning m.m.