.
Ärvdabalken Del I
  • Familjerätt

Ärvdabalken Del I

Gösta Walin, Göran Lind

En kommentar Del I (1-17 kap.)Arv och testamente

Planerad utgivning under november 2023.
134300

1.343 kr (exkl. moms)

Ärvdabalken Del I

Ärvdabalken Del I

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Nya upplagan kommenterar bl.a. lagändringarna i 10 kap. om jäv och 16 kap. om preskription. En nyhet i denna upplaga är ett stort antal opublicerade rättsfall från hovrätterna, vilka illustrerar behandlingen av en materiell eller processuell fråga, kommenterats. I sedvanlig ordning har ny relevant rättspraxis och ny litteratur kommenterats. Utöver detta har ett antal redaktionella förbättringar gjorts, såsom rubriker och hänvisningar till förarbeten vid varje paragraf.