.
Arv och testamente

Arv och testamente

Anders Eriksson
48100

481 kr (exkl. moms)

Arv och testamente

Arv och testamente

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Thomson Förlag
  • Format: Inbunden bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 291
  • Utgiven: 2008
  • ISBN: 9789176102862
  • Ämnen: Socialrätt
  • Författare: Anders Eriksson

Om boken

När någon avlider och efterlämnar egendom uppkommer frågan vem som har rätt att få den avlidnes egendom. Det regleras av lagregler om bodelning, arv och testamente. I den här boken behandlas dessa regler med särskild tonvikt på reglerna om arv och testamente. Bl.a. redovisas i vilken ordning som släktingar till den avlidne har arvsrätt, hur arvsrätten kan sättas helt eller delvis ur spel genom ett testamente varigenom den avlidne har bestämt att egendom i stället skall tillfalla någon annan än arvingarna och hur släktingarnas arvsrätt förhåller sig till den arvsrätt som en efterlevande make har. Också reglerna för registrerade partner och sambor behandlas. Ett särskilt avsnitt i boken gäller tolkning av testamenten. Boken innehåller också en del som rör hanteringen av ett dödsbo.