.
Artskydd
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Miljörätt

Artskydd

Åsa Marklund Andersson, Mikael Schultz

Grunder och tillämpning

Produkt-id: 8154166886699
ID: P000045144
Artskydd
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Artskydd – grunder och tillämpning beskriver hur växt- och djurarter i Sverige är skyddade och ger läsaren en överblick av relevanta internationella konventioner, EU-direktiv samt bestämmelser i miljöbalken och artskyddsförordningen m.m. Boken innehåller en grundlig genomgång av praxis med många exempel från EU-domstolen och Mark- och miljööverdomstolen.

I denna andra, helt digitala, utgåva har en rad nya avgöranden tillkommit. Författarna redovisar sina analyser och kommentarer i relation till ny och ändrad rättspraxis och behandlar även flera av Artskyddsutredningens förslag.

Viktiga begrepp inom artskyddsjuridiken presenteras och även artbegreppet behandlas. Författarna gör en biologisk och till viss del filosofisk betraktelse över varför arter ska skyddas och en juridisk genomgång av hur det görs. De beskriver artskyddet utifrån en väl underbyggd biologisk och juridisk ansats, vilket är unikt och förhoppningsvis kan bidra till att såväl rättstillämpare som studenter får en större insikt i de komplexa frågor som artskyddet innehåller.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139314967.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000045144", "primary"=>"true", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F450048B6D82", "subject_areas"=>["Fastighetsrätt, miljö och samhälle"], "subjects"=>["Miljörätt"], "subtitle"=>"Grunder och tillämpning", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1138", "id"=>"887CA49BD2037F49C1257D73004F032A", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Åsa", "lastname"=>"Marklund Andersson"}, {"contact_id"=>"1491", "id"=>"BB36AD51F48FAF81C1257D3B0049F310", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Mikael", "lastname"=>"Schultz"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2016.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139314967", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"2", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-03-15", "publicerat_timestamp"=>1678838400}